about_OakForest

Конструкцията на комплекса е монолитна със стомано-бетонови колони греди и плочи. Стените са изпълнени с керамични блокове с изолация, съответстваща на най-високите европейски изисквания.Покритието е от композитни фиброциментови плочи с водоотблъскващо покритие и малко собствено, които се използват широко в индивидуалното жилищно строителство в западноевропейските страни Отоплението се осъществява с газови отоплителни уреди. Всички жилищни помещения са с подсигурено естествено осветление и проветрение чрез луксозна дограма с троен стъклопакет.

1. Конструкция на къщите:

Сградите са изпълнени с монолитна скелетно-гредова стомано-бетонна конструкция, състояща се от междуетажни подови конструкции: стомано-бетонна плоча и вертикални носещи елементи – стомано-бетонни колони, стомано-бетонни шайби. Фундирането на сградата е извършено по одобрен конструктивен проект – индивидуални фундаменти. Конструкциите са осигурени на сеизмичност ІХ-а степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник.

2. Зидарии:

Външните ограждащи и вътрешните преградни стени са от тухлена зидария с керамични тухли на фирма WIENERBERGER, насочена към внедряването и развитието на система за управление на околната среда и в съответствие с BDS EN ISO14001:2005, приложила най-добрите технологии в производството на керамични тухли и ползваща технология, намаляваща до минимум въглеродните емисии в атмосферата и замърсяването на околната среда. Керамичните тухли са изработени с високо качество и притежават идеална геометрична форма, която позволява изключително качествени зидарии. Зидарията се изпълнява с разтвор на фирма BAUMIT.

3. Покривна конструкция:

Покривната система е тип „скатен покрив” с използваемо подпокривно пространство. Конструкцията е дървена – традиционна за индивидуални жилищни сгради с покритие от фиброциментови плочи с размери 24/40см върху обшивка от водоустойчиви OSB плоскости – хидроизолирани с 4мм хидроизолация и топлоизолация от 15см минерална вата, монтирана под конструкцията. Плочите са от съвременен технологично-композитен материал с водоотблъскващо покритие, малко собствено тегло и се използват широко в индивидуалното жилищно строителство в западноевропейските страни.Бордовете са с обшивка от ламарина с PVC покритие. Отводняването на покрива се изпълнява от скрити лежащи улуци и водосточни тръби. Улуците са изпълнени по архитектурен детайл, от два пласта 4мм хидроизолация, като горният пласт е със защитна посипка. Водосточните тръби са сегментни, заустени в канализационната мрежа.

4. Топлоизолация

С цел енергоспестяване и повишаване на степента на топлоизолираност и прилагане на оригинален архитектурен дизайн на сградите са комбинирани следните технологии:

  • • Технологията „Външна интегрирана топлоизолационна система”:
    Върху външните стени се полага чрез залепване и се дюбелира стабилизиран фасаден експандиран полистирол (EPS– стиропор) – 10см, който се отличава с контролираната едрина на зърната. Армираща стъклотекстилна мрежа – 160гр/м2, която е алкалоустойчива, изпитана по ETAG 004, за поемане на напрежения при интегрираната топлоизолационна система и е с гарантирани граници на скъсяване и удължаване при температурни промени. Обработва се до постигане на гладка повърхност с минерално-шпакловъчна маса за топлоизолация „Клебешпахтел”, „Weber M752” или подобна, която се характеризира с ниска водопоглъщаемост и отлична паропропускливост. Обръщането към дограма се осъществява с 2, 3, 4 см екструдиран полистирол (XPS) на водещи производители като „URSA” или „AUSTROTERM”. Връзката между топлоизолационната повърхност и финишния слой – структурната мазилка, се осъществява посредством универсален грунд – свързващият мост, който подобрява сцеплението и регулира попиващата способност на системата, а също така осигурява и равномерността на цвета на финишното покритие. Крайното покритие на интегрираната топлоизолационната система е структурната мазилка – силиконова или силикатна, която се отличава със следните качества – водоотблъскваща, негорима, устойчива на външни въздействия, еластична и с ниска склонност към замърсяване, много добра механична устойчивост и не на последно място – висока паропропускливост. Всички ъгли по фасадата са защитени с ръбоохранители, а над отворите за фасадна дограма и при еркеризащитния профил е и водооткапващ. Материалите за осъществяването на интегрираната топлоизолационна система са произеводство на фирма „BAUMIT или “WEBER” или подобна.
  • • Технологията „Вентилируема окачена фасада“:
    Върху ограждащите стени се монтира дървена скара и се полага топлоизолация от фасадна минерална вата – 10см с хидроизолационно покритие. Върху скарата се монтират фиброциментовите плочи с оригинални закладни елементипо стандартни за материала детайли. Между плочите и топлоизолацията има 3см въздушен вентилируем слой, подобряващ термоизолационните качества на фасадата.

•Топлоизолация по еркери
Топлоизолацията по еркерите под жилищните етажи се изпълнява от 10см фасаден експандиран полистирол със завършващи слоеве като при фасадите.

•Топлоизолация по тераси
Топлоизолацията по терасите над жилищни помещения се изпълнява от 10см екструдиран пенополистирол.

5. Фасадни облицовки

Изпълнена каменна облицовка от фасонирани каменни плочи върху топлоизолация – съгласно архитектурния проект. Външните фасадни силиконови мазилки са „BAUMIT”, “WEBER” или подобна, подбрани по цвят и вид в съответствие с архитектурния проект. Окачени вентилируеми фасади с фиброциментови плочи.

6. Финишни материали в помещения

• Подово покритие
Циментова замазка – гланцирана и нивелирана.
• Стени
Монолитни – измазани и шпакловани със специална гипсова мазилка, положена с пневматични машини и нивелирана със стоманени поцинковани водачи и ръбохранители, от шпакловани плочи с гипсокартон.
• Тавани
Монолитни – измазани със специална гипсова мазилка „KNAUF” MP LIGHT, положена с пневматични машини,от плочи гипсокартон-шпакловани.
• Прозорци
Луксозна дограма с троен стъклопакет. Отваряемост – съобразена както с фасадата на сградата, така и с функционалното предназначение на изградените помещения.
• Входните врати на къщите са луксозно изпълнени, с усилен профил.

7. Водопровод и канализация

Водопроводът е изпълнен с висококачествени полипропиленови тръби, като за топла вода се използва полипропиленови тръби с алуминиева вложка от водещи европейски производители. Монтирани са водомери. Канализацията е с PVC тръби в шахти – шумоизолирани.

8. Електроинсталация

Силнотоковата електрическа инсталацията в къщите е изпълнена от мостов проводник от българско производство – Гамакабел, Елкабел, ЕМКА. Инсталацията в дворните пространства и захранващите линии е изпълнена от СВТ и САВТ. В апартаментните табла за отделни къщи са монтирани предпазители с дефектнотокови защити. Външното осветление по дворовете се управлява автоматично от вградени датчици за движение. На всяка къща е предвидена индивидуална мълниезащитна инсталация. Слаботоковата инсталация се изпълнява по проект. Телефонната и интернет инсталацията в къщите са изпълнени с кабел FTP cat.5, а инсталацията за кабелна телевизия – с кабел RG6U. От входното табло за комплекса до всяка къща са предвидени слаботокови кабели за доставка на интернет и телефон – по един кабел FTP cat.5, по един оптичен кабел и по един кабел RG6U за доставка на телевизионен сигнал от външен доставчик. Към всяка къща се монтира видео-домофонно табло за връзка с входните врати на комплекса. Към всеки апартамент се монтира домофонно–звънчева уредба.

9. Отопление и вентилация

Всяка къща е с индивидуална газова отоплителна инсталация по изготвен проект, включваща индивидуално захранване и отчитане. Газовият уред може да се замени с електрически. Отоплителната инсталация в съответната къща се изпълнява по лъчева схема с петслойни полиетиленови тръби с алуминиева вложка, изтеглени в гофрирани тръби и положени преди изпълнението на замазката в жилището. В съответствие с нормите се разчита ползване на тръбите над 50 години. Управлението на отоплителната система във всяко жилище е съсредоточена в апартаментна колекторна кутия, която се монтира на достъпно и лесно за обслужване място в жилището. От нея може да се изолира поотделно всяко от отоплителните тела при ревизия или повреда, без за да е необходимо да се изпразва цялата отоплителна инсталация на къщата. Отделните отоплителни тела могат да се регулират чрез термостатичен вентил с ръкохватка, с които са оборудвани всички отоплителни тела. Вентилацията се изпълнява от PVC тръби в баните и тоалетните, а останалите клонове на вентилацията – от готови коминни тела.

10. Гаражи

Във всички гаражи е проектирана ниша за стелаж с резервни гуми и инструменти. Подът е с циментова замазка – гланцирана и нивелирана. Стените са измазани с вароциментова мазилка Таванът е сшпакловка върху двуслоен гипсокартон. Монтирана е гаражна врата, която е топлоизолирана и се повдига автоматично с дистанционно управление;

11. Паркоместа

За всяка къща от №1 до №6 пред гаражите, а за къщи от №7 до №14 до тях, са проектирани паркоместа за втори автомобил.Паркоместата са застлани с бетонова настилка.

12. Ландшафтно и парково устройство

Озеленяването на индивидуалните дворове е извършено по разработен проект за ландшафтно и парково устройство с богато и ефектно озеленяване, индивидуално за всяка къща, със собствена напоителна система, при максимално запазване на дървесната растителност от дъб и секвоя, съчетани с обработен, изравнен и терасиран терен. Дворът на всяка сграда притежава ограда от метална мрежа с PVC покритие в зелен цвят, в съчетание с жив плет.
Пешеходният и автомобилен достъп до двора на всяка къща е диференциран. За автомобилния е предвидена дистанционно управляема плъзгаща се метална врата. Пешеходния достъп до къщи от №1 до №6 е чрез самостоятелна метална врата, рамкирана с бетонови колони, а за къщи от №7 до №14 от вътрешна алея, оградена с входни врати.
Пощенските кутии за всяка къща се вграждат в едно с домофонно–звънчевата уредба на оградата в една от бетоновите колони, оформящи входа на двора за всяка къща от №1 до №6, а за къщи от №7 до №14 – до входната врата на къщата.